20 grudnia 2012 r.
Spotkanie opłatkowe pracowników parafii i wolontariuszy.
fot. Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#95