Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez
Jego Eminencję Ks. Kard. Kazimierza Nycza
w dniu 11 marca 2012 r.

fot. Bogdan Drabik

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#73