21 luty 2010 - Nabożeństwo Gorzkich Żali, w czasie którego kazanie pasyjne
wygłosił Jego Eminencja Ksiądz Kard. Józef Glemp, Prymas Senior.

foto: Wojciech Łączyński.

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#16