R Z Y M S K O K A T O L I C K AP A R A F I A
pw. św. Anny w Wilanowie

ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa
tel. + 22 842.18.01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)


BNP Paribas Bank Polska SA Oddział w Warszawie
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku: 87160013741846849180000001


http://www.parafiawilanow.pl

e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl

lokalizacja na mapie