Msza św. z uroczystym złożeniem Aktu Ofiarowania się
Jezusowi Chrystusowi przez Maryję, jako niewolnik z miłości
25 marca 2017 r.


„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” (Łk 1, 38)

W naszej parafii św. Anny w Wilanowie od kwietnia 2016 r. prowadzimy grupy wiernych do poświęcenia się Bogu jak Maryja, poprzez Maryję, z Maryją i w Niepokalanym Sercu Maryi, jako niewolnik Maryi – wg programu JEDYNEMU BOGU PRZEZ NIEPOKALANĄ MARYJĘ. Program ten opracowali i prowadzą nasi parafianie Anna i Zbigniew Kozikowscy na podstawie nauki św. Ludwika Grignion de Montfort (zawartej w jego dziełach, m.in. w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”) oraz ćwiczeń duchowych opracowanych przez o. Fryderyka Wilhelma Fabera, oratorianina, który korzystając z zaleceń św. Ludwika o potrzebie przygotowania przed odmówieniem końcowego Aktu Ofiarowania się, opracował zestaw ćwiczeń na 33-dniowy okres przygotowań, podał czytania na każdy dzień, wykorzystując fragmenty z Pisma Świętego oraz z innych książek, jak również przytoczył modlitwy na każdy okres. Każdy, kto podejmuje te szczególne rekolekcje, odprawia je codziennie, indywidualnie, w domu oraz uczestniczy we wspólnych modlitwach we wskazanych dniach przygotowań (wg programu).

Program JEDYNEMU BOGU PRZEZ NIEPOKALANĄ MARYJĘ rozpoczyna się wspólną Mszą św. oraz adoracją Najświętszego Sakramentu, rozwija się poprzez spotkania raz w tygodniu na wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, a kończy się udziałem:

- w nabożeństwie pokutnym (w uniżeniu przed Bogiem, modlitwa skruchy, żalu, przebłagania za grzechy własne i rodziny oraz modlitwa uzdrowienia i uwolnienia opracowana i praktykowana przez księży egzorcystów);

- w adoracyjnej Drodze Krzyżowej wg wizji bł. Anny Katarzyny Emmerich oraz

- w uroczystej Eucharystii, podczas której każdy składa swój Akt Ofiarowania Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort.


Wielką duchową wartość ma każde nasze wspólne spotkanie przed Najświętszym Sakramentem, kiedy razem rozważamy, odmawiamy, śpiewamy modlitwy przeznaczone na dany dzień rekolekcji, z oprawą muzyczną, w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i dla Maryi. Takie spotkanie trwa ok. 30–45 minut, poprzedzone jest krótkim wstępem dotyczącym wprowadzenia w kolejny etap rekolekcji – udzieleniem wskazówek, podpowiedzi, odpowiedzi na ewentualne pytania itp. Po spotkaniach uczestnicy otrzymują bezpłatnie dodatkowe materiały pomocne w przygotowaniach do Aktu Zawierzenia.

W dniach od 20 lutego do 24 marca 2017 r. kolejna, trzecia już grupa wiernych w naszej parafii przystąpiła do odprawienia 33-dniowych rekolekcji przygotowujących do konsekracji Maryi. Jak dotąd, była to najliczniejsza grupa. Każdy z uczestników został zachęcony do codziennego uczestnictwa w Eucharystii oraz obowiązkowej lektury „Traktatu…” św. Ludwika.

Rekolekcje rozpoczęliśmy 20 lutego br. wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu - w dniu, w którym w Kościele na całym świecie wspominamy bł. Franciszka i bł. Hiacyntę ("Dzieci Maryi" z Fatimy). Stali się oni zatem patronami naszych przygotowań. Każdy z uczestników rekolekcji otrzymał treść artykułu pt."Niepokalana i Jej Dzieci", zamieszczonego w 415 numerze "Klimatów św. Anny", będący jednocześnie zachętą, by zwracać się w modlitwie do „pastuszków” o wstawiennictwo w naszych rekolekcyjnych zmaganiach.

Każdy uczestnik otrzymał pakiet pomocny w przygotowaniu się do spowiedzi generalnej, jeśli jeszcze takiej nie odbył.

25 marca 2017 r., po 33 dniach ćwiczeń duchowych, codziennym rozważaniu Słowa Bożego, uczestniczeniu w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, nabożeństwach pokutnych i po odbyciu spowiedzi św., w Kolegiacie św. Anny w Wilanowie, podczas Eucharystii o godz. 18.00, wszyscy stawili się, aby złożyć Akt Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi wg św. Ludwika Grignon de Montfort.

Każdy przyszedł odświętnie ubrany, by święcić ze szczególną czcią Święto Zwiastowania, które jest głównym świętem "prawdziwego nabożeństwa" i które zostało ustanowione po to, abyśmy czcili i naśladowali zależność, jakiej z miłości ku nam poddało się tego dnia Słowo Przedwieczne. Każda kobieta także swym kobiecym strojem (spódnicą lub sukienką) podkreśliła swój szacunek do Stwórcy oraz swe pragnienie naśladowania Niepokalanej Maryi – błogosławionej między niewiastami.

Każdy, kto tego dnia stawał się niewolnikiem Maryi, przyniósł ze sobą najpiękniejszą różę dla Niepokalanej, którą ofiarował Przenajświętszej Matce, wchodząc na Eucharystię tuż za Krzyżem.

Uczestnicy rekolekcji chętnie włączyli się w oprawę Mszy św. Słowo Boże proklamowali Adam Józefiok oraz Wojciech Modest Amaro. Psalm zaśpiewała Bogu osoba prowadząca rekolekcje, a refren „Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę” z przejęciem powtarzali wszyscy, którzy przyszli dziś wypowiedzieć Bogu swoje ‘fiat’ łącząc je z FIAT Maryi.

Ksiądz celebrans, Robert Mikos, wygłosił kazanie na Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, nie kryjąc wzruszenia obecnością tak wielu osób, które podjęły decyzję, by zawierzyć Maryi swoje życie na 100% (zawierzyć swoje życie Chrystusowi poprzez Maryję) oraz podjęły wysiłek przygotowania do złożenia tego ważnego aktu.

Modlitwę wiernych poprowadziła Aleksandra Lewicka, a w procesji z darami świecę zaniósł Robert Prajsnar, kwiaty – Nicolas Amaro, owoce – Lidia Rylo i Mikołaj Kozłowski, koszyczek z imionami osób ofiarujących się – Joanna Jarema, materiały, które służyły nam w odprawieniu rekolekcji – Janina Manikiewicz, chleb – Joanna Wojtiuk, wino – Beata Jagiełło.

Wszyscy przyjęliśmy Komunię św. w intencji ofiarowania siebie Jezusowi Chrystusowi jako niewolnicy z miłości oraz by to ofiarowanie było owocne dla Kościoła św.

Po przyjęciu Komunii św., ksiądz Robert poświęcił "łańcuchy niewolników". Prowadzący rekolekcje, Anna i Zbigniew Kozikowscy w imieniu rodziców skierowali modlitwę do Matki Bożej, aby objęła Ona swą szczególną opieką, dzieci, które tego dnia przystąpiły do uroczystego oddania się Maryi. Dzieci, które wcześniej już oddały się Maryi (Pomocnicy Maryi) poprowadziły nowych Pomocników w modlitwie oddania. Dzieci, stojąc przed ołtarzem, powtarzały za Miłoszem słowa Aktu Oddania, otrzymały oklaski od całego zgromadzenia. Teraz ich zobowiązaniem będzie powtarzać codziennie treść Aktu Oddania wraz z wyznaczoną modlitwą w intencjach Maryi. Matka Najświętsza z pewnością będzie czuwała nad ich życiem i postępowaniem.

Wszyscy uczestnicy rekolekcji uroczyście razem wypowiedzieli treść Aktu Ofiarowania, następnie każdy podchodził do ołtarza, by na swoim własnoręcznie przepisanym Akcie złożyć podpis. Każdy z „oddanych w niewolę miłości” otrzymał na pamiątkę dyplom, a na znak swojej miłosnej niewoli – pobłogosławiony łańcuch niewolnika wraz z Cudownym Medalikiem Niepokalanej.

Podpisane na ołtarzu Akty, przyjęte przez księdza celebransa, będą przewiezione i złożone u stóp Maryi, Matki Kościoła, Królowej Polski na Jasnej Górze jako wotum dziękczynne.

Na zakończenie Mszy św. wszyscy zaśpiewali pieśń „Błogosławiona jesteś”, którą podczas rekolekcji modlili się na wspólnych spotkaniach przed Najświętszym Sakramentem.

W 33.rocznicę poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, każdy, kto dokonał aktu poświęcenia się Bogu przez Maryję, będzie teraz starał się dopełniać tej konsekracji uczynkami z Maryją, w Maryi i przez Maryję. Tak oto rozpoczął się nowy rozdział życia - nowe życie w Bogu.

Niech komentarzem tego wydarzenia będą słowa Kazania ks. Antoniego Langera T. J.:
„Dzisiejszy dzień, najmilsi, to dzień pamiętny w Boskich dziejach rodu ludzkiego. Największe tajemnice miłości, jakie Pan Bóg w ciągu wieków uczynił ku zbawieniu ludu Swego w tym się dniu spełniły. Wedle nauki Ojców świętych w tym dniu wyszedł człowiek z rąk Stworzyciela swego ozdobiony łaską i nadziemskimi dary; w tym dniu po czteru tysiącach lat drugi Adam stworzony: Syn Boży w naszą się ubrał śmiertelną naturę; w tym dniu Chrystus Pan przeżywszy trzydzieści lat pełnych ofiar, największą spełnia ofiarę na krzyżu, przemieniając dziecię gniewu w dziecko Boże, nędznego wygnańca w dziedzica królestwa niebieskiego; w tym dniu wreszcie, kiedy dopełni się liczba wybranych, kiedy czas spłonie w przepaściach wieczności, przyjdzie Chrystus Pan ale jako zwycięzca, przyjdzie sądzić świat, uwieńczyć koroną wiecznej chwały wierne swoje zastępy.”

Wśród nowych niewolników Jezusa i Maryi, były osoby, które przyjechały z odległych miast, np. z Krakowa czy Rudy Śląskiej. Po uroczystości podzieliły się one pragnieniem, które pojawiło się wówczas w ich sercu, by rozpropagować Niewolnictwo Maryjne w swoich miastach, aby każdy mógł się dowiedzieć o tej praktyce i być może również przygotować się do ofiarowania siebie Jedynemu Bogu przez Matkę Najświętszą – Niepokalaną Maryję.

fot. Bogdan Drabik, Piotr Saczuk

http://wydarzenia.parafiawilanow.pl/#!album-196


ŚWIADECTWO Ani >>>

ŚWIADECTWO Adama >>>Osoby zainteresowane całkowitym oddaniem się Chrystusowi i dla Chrystusa,
z miłości, w Niepokalanym Sercu Maryi
wg św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i przystąpieniem do
Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję wg św. Ludwika M. Grignion de Montfort
podczas Eucharystii w kościele św. Anny w Wilanowie

prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną: tel. 609 146 445
lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: oddani.Maryi@gmail.com