Sprawozdanie z działalności w 2009 r.

Ośrodek Wsparcia dla Najuboższych
Fundacji Ecclesia Villanovensis
przy parafii Św. Anny w Wilanowie

ul. Kolegiacka 1; 02 - 946 Warszawa

Opiekun – ks. Proboszcz – Waldemar Macko

Liczba podopiecznych – ponad 100 osób.

Działalność Ośrodka polega głównie na rozdawnictwie osobom potrzebującym niżej wymienionych produktów:
- artykułów spożywczych,
- środków higieny osobistej,
- chemii gospodarczej,
- odzieży i obuwia,
- artykułów biurowo - szkolnych dla dzieci i uczącej się młodzieży (wyprawki szkolne).

Najuboższym chorym realizujemy recepty, dzieciom dostarczamy w okresie wzmożonej zachorowalności preparaty witaminowe.

W 2009 roku zorganizowaliśmy dla naszych podopiecznych spotkania
z poczęstunkiem, paczkami i prezentami z okazji:
- Świąt Wielkanocnych - agapa,
- Dnia Dziecka,
- Mikołajek dla dzieci,
- Świąt Bożego Narodzenia – spotkanie opłatkowe,
- Tygodnia Miłosierdzia
- XVII Dnia Chorych.

Ponadto, odwiedzamy podopiecznych w domach, służąc im pomocą, wsparciem i dostarczając chorym i niepełnosprawnym żywność, lekarstwa i inne artykuły.

Współpracujemy z pedagogami i katechetami szkolnymi, by udzielać różnorodnej pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Wspólnie z Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Domem Środowiskowym Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych Psychicznie organizujemy akcje pomocowe (np. żywność, ciepła odzież, kołdry, koce i piece olejowe w czasie mrozów), wspólne wycieczki naszych podopiecznych, pikniki itp.

W roku 2009 udzielona pomoc Ośrodka Wsparcia Najuboższych Fundacji zamknęła się kwotą ponad 35 000 zł.

POMOC W KAŻDEJ FORMIE JEST DLA NAS
NIEOCENIONA I BARDZO MILE WIDZIANA

W każdy wtorek w godzinach 15.30–17.00 oczekujemy na
osoby z naszej parafii potrzebujące pomocy i na ofiarodawców.