WSPÓLNOTY
BRACTWO ADORACYJNE 
CHÓR PARAFIALNY "Sanctae Annae" 
AKCJA KATOLICKA
PER MARIAM
KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
LEGION MARYI
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM
SCHOLKA DZIECIĘCA
MINISTRANCI I LEKTORZY
RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH
OŚRODEK WSPARCIA DLA NAJUBOŻSZYCH
RODZINA RADIA MARYJA

Z A P R O S Z E N I A:

Zapraszamy do współtworzenia naszej parafii.
Szczególnie zapraszamy młodzież i dorosłych do Bractwa Adoracji Najświętszego Sakramentu, ruchu Rodzin Nazaretańskich, grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym i Akcji Katolickiej; dzieci do ministrantów, bielanek i scholi.

Zapraszamy również małżonków do Domowego Kościoła.

Bliższe informacje u duszpasterzy i sióstr.