INFORMACJE PRZEDŚLUBNE

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379)

 1. Ustalić w parafii termin ślubu (w niektórych parafiach nawet na kilka miesięcy wcześniej).

 2. Odbyć konferencje lub rekolekcje przedmałżeńskie oraz 3 spotkania w poradni rodzinnej.

 3. Trzy miesiące przed terminem ślubu narzeczeni powinni zgłosić się do jednej ze swoich parafii z aktualnymi (ważnymi tylko trzy miesiące) odpisami aktu chrztu* – w celu spisania protokółu przedślubnego i wygłoszenia zapowiedzi.

  * Prosimy sprawdzić zgodność świadectwa chrztu z danymi z aktu urodzenia (szczególnie ilość imion, imiona rodziców).
  Jeśli są rozbieżności - poprawki w akcie chrztu dokonuje parafia chrztu na postawie aktu urodzenia z USC.

 4. Odbyć spowiedź przedślubną (pierwsza - po spisaniu protokółu przedślubnego, druga - przed ślubem).

 5. Jeżeli jest zawierane małżeństwo „konkordatowe” - należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (nie wcześniej jak trzy miesiące przed terminem ślubu) w celu otrzymania zaświadczenia o stanie wolnym.
  Zaświadczenia te są ważne tylko 3 miesiące.

 6. Po wygłoszeniu zapowiedzi należy - z zaświadczeniem o wygłoszeniu zapowiedzi i z zaświadczeniami z USC oraz danymi świadków (imię, nazwisko, wiek, adres) zgłosić się ponownie w parafii, gdzie spisano protokół przedślubny, w celu spisania Aktu Ślubu i uzgodnienia szczegółów ceremonii ślubnej.
  Świadkiem na ślubie może być każda osoba, która jest pełnoletnia.

 7. Jeżeli ślub ma się odbyć w kościele poza własną parafią narzeczonych, należy uzyskać - w kancelarii, gdzie sporządzony był protokół przedślubny - licencję* upoważniającą do pobłogosławienia małżeństwa w wybranym przez narzeczonych kościele.

  * Dane z obu dokumentów (licencji i zaświadczeń o stanie wolnym) muszą być identyczne.

 

PORADNIA RODZINNA

Dla osób z parafii św. Anny w Wilanowie oraz dla par biorących ślub w naszej parafii.

Zapisy do Poradni Rodzinnej odbywają się drogą elektroniczną.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: poradnia.wilanow@wp.pl W wiadomości e-mail proszę zawrzeć następujące dane: imiona i nazwiska narzeczonych, nazwy parafii, datę i miejsce ślubu oraz numer telefonu kontaktowego.
Proszę o zapisy bezpośrednio po uzgodnieniu w kancelarii terminu ślubu.

"UWAGA! Parafia św. Anny w Wilanowie nie akceptuje internetowych kursów przedmałżeńskich."

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych
prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”.

▪ Informacje o kursie dla narzeczonych:

WAŻNE informacje!

Prowadzący:

Poradnia rodzinna