PRZYGOTOWANIA DO ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W PARAFII PW. ŚW. ANNY W WILANOWIE

  1. Uzgodnienie terminu ślubu w kancelarii parafialnej.
  2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
  3. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach obydwojga narzeczonych (na podstawie skierowań wystawionych w parafii spisującej protokół).
  4. Dostarczenie do parafii św. Anny w Wilanowie licencji wystawionej przez parafię, gdzie spisano protokół przedślubny (dotyczy osób spisujących protokół w innej parafii).
  5. Spisanie aktu małżeństwa w parafii św. Anny w Wilanowie (na 3 tygodnie przed planowanym ślubem).

Dokumenty do skompletowania:

▪ Do spisania protokołu (punkt 2):

▪ Do spisania aktu małżeństwa (punkt 5):

( Prosimy o zwrócenie uwagi czy dane personalne w akcie urodzenia z USC/dowodzie osobistym
są identyczne z danymi na świadectwie chrztu. Jeśli nie, to prosimy o podjęcie stosownych kroków
w parafii chrztu w celu ich uzgodnienia.)

 

PORADNIA RODZINNA

Dla osób z parafii św. Anny w Wilanowie oraz dla par biorących ślub w naszej parafii.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych
prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”.

Informacje o kursie dla narzeczonych:

WAŻNE informacje!

Prowadzący: