PRZYGOTOWANIA DO ZAWARCIA
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
W PARAFII PW. ŚW. ANNY W WILANOWIE

 1. Uzgodnienie terminu ślubu w kancelarii parafialnej.

 2. Spisanie protokołu przedślubnego w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

 3. Wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych w parafiach obydwojga narzeczonych (na podstawie skierowań wystawionych w parafii spisującej protokół).

 4. Dostarczenie do parafii św. Anny w Wilanowie licencji wystawionej przez parafię, gdzie spisano protokół przedślubny (dotyczy osób spisujących protokół w innej parafii).

 5. Spisanie aktu małżeństwa w parafii św. Anny w Wilanowie (na 3 tygodnie przed planowanym ślubem).

Dokumenty do skompletowania:

▪ Do spisania protokołu (punkt 2):

 • świadectwo chrztu (ważne tylko 3 miesiące), z informacją dotyczącą sakramentu bierzmowania
  i adnotacją „do ślubu kościelnego”,

 • świadectwo bierzmowania (jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacja o przyjęciu bierzmowania),

 • zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej.

▪ Do spisania aktu małżeństwa (punkt 5):

 • zaświadczenia z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (ważne tylko 3 miesiące) (dotyczy ślubów konkordatowych),

 • akt ślubu cywilnego z USC (dotyczy osób nie zawierających ślubu konkordatowego),

 • dane świadków (imię/imiona, nazwisko, wiek, adres),

 • dowody osobiste narzeczonych.

  ( Prosimy o zwrócenie uwagi czy dane personalne w akcie urodzenia z USC/dowodzie osobistym
  są identyczne z danymi na świadectwie chrztu. Jeśli nie, to prosimy o podjęcie stosownych kroków
  w parafii chrztu w celu ich uzgodnienia.)

PORADNIA RODZINNA

Dla osób z parafii św. Anny w Wilanowie oraz dla par biorących ślub w naszej parafii.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI DLA NARZECZONYCH

Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla narzeczonych
prowadzony metodą warsztatową w małej grupie wg Programu „Radość i Nadzieja”.

▪ Informacje o kursie dla narzeczonych:

 • Kurs prowadzony w naszej parafii składa się z dziewięciu spotkań,

 • Spotkania będą się odbywać we środy od godz. 19.00, począwszy od 17.10.2018 r.,

 • Każde spotkanie będzie trwało 3 godziny,

 • Miejscem spotkań będzie Salonik Wilanowski w parafii pw. św. Anny w Wilanowie,

 • Zgłoszenia na kurs oraz pytania dotyczące kursu należy kierować na adres mailowy: narzeczeni.wilanow@gmail.com

▪ WAŻNE informacje!

 • Narzeczeni mogą uczestniczyć w kursie WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu i wniesieniu opłaty za materiały w wysokości 50 zł/komplet,

 • Nie przyjmujemy zgłoszeń pojedynczych osób, ponieważ warsztaty przewidziane są dla par narzeczonych,

 • Przed pierwszym spotkaniem poprosimy o wykonanie zadania przygotowującego do pierwszego warsztatu,

 • Do ukończenia kursu niezbędne jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych,

 • W ramach kursu NIE są przewidziane spotkania w Poradni Rodzinnej, dlatego należy umówić się na nie dodatkowo.

▪ Prowadzący:

 • Kapłan z parafii

 • Elżbieta i Mirosław Wrotek